Haberopsiyon.com

Güncel Ekonomi ve İş Dünyası Haberleri

Deprem Sigortası DASK ile Geleceğinizi Güvence Altına Alın!

Dünyanın oluşumundan günümüze değin fay hatlarında ve sismik yönden hareketli olan yerlerinde depremler görülüyor. Farklı şiddetlerde yaşanan depremler, bazen sallantılı bazen de büyük tsunamilere neden olabilecek kadar yoğun şekilde gerçekleşebiliyor.

Konutlarda veya çeşitli bina eklentilerinde yaşanabilen deprem riskleri, hem maddi hem de manevi açıdan kayıplara yol açabiliyor. Dünyanın oluşumundan günümüze değin fay hatlarında ve sismik yönden hareketli olan yerlerinde depremler görülüyor. Farklı şiddetlerde yaşanan depremler, bazen sallantılı bazen de büyük tsunamilere neden olabilecek kadar yoğun şekilde gerçekleşebiliyor.

Örnek vermek gerekirse; 2016 yılında toplam olarak 20541 adet deprem kaydı alınmış. 2017 yılının Nisan ayına kadar olan verilerde,  10564 deprem kaydı bulunuyor. 2017 yılında yaşanan depremler ay bazında değerlendirildiğinde en fazla depremin 3723 adet kayıt ile Şubat ayında gerçekleştiği göze çarpıyor. Yaşamın her anında görülen ve doğal afetlerin başında gelen depremlerin önüne geçilmiyor. Ancak depremlerin olumsuz etkilerini en az düzeye indirgemek mümkün. Zorunlu deprem sigortası olarak da bilinen DASK ise depremin neden olacağı maddi zararları tanzim ediyor.

Zorunlu Deprem Sigortasının Avantajları Neler?

Deprem sigortası, olası depremde yaşanabilecek hasarlarda kişilerin ev ve mülklerini poliçede yazan limitler dâhilindekarşılıyor. Deprem nedeniyle oluşan yangın, infilak ve yer kayması gibi hasarları teminat altına alıyor. Zorunlu deprem sigortasında yer alan teminatların tamamı, DASK kurumuna bağlı olarak uygulanıyor. Poliçede yazan tutarların tamamı ve teminat kapsamı genellikle tüm sigorta şirketlerinde aynı olarak gerçekleştiriliyor.

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Hesaplanıyor?

DASK uygulamasında hesaplama yapılırken birtakım hususlar göz önünde bulunduruyor. Evin yapısı, bulunduğu bölge ve inşa yılı gibi çeşitli kriterler, hesaplama esnasında dikkate alınan hususları işaret ediyor. Bu kriterlere göre belirlenen tarife ücreti ve sigorta bedelinin çarpılması sonucu ortaya çıkan rakam, DASK için ödemeniz gereken sigorta priminizi oluşturuyor.

DASK hesaplaması, binanın yapı durumuna göre her yıl belirlenen birim metrekare maliyetlerinin ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı ile bulunuyor. DASK sigortasından yararlanmak için sigortalı kişinin kimlik, binanın açık adresi, toplam kat sayısı, tapusu ve yapı tarzı gibi birtakım bilgilerini sigorta şirketine bildirmesi gerekiyor. Bildirim için telefon, internet veya acente yolunu kullanabilirsiniz. Ancak verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan mutlaka emin olmalısınız.

Bir cevap yazın