Haberopsiyon.com

Güncel Ekonomi ve İş Dünyası Haberleri

Enflasyonun nedeni bulundu

Merkez Bankası’na göre Enflasyonun nedeni gıda fiyatlarında yaşanan artış ve Türk Lirası üzerinde yaşanan değer kaybı. Merkez Bankası her ay “Aylık Fiyat Gelişmeleri” adı altında rapor hazırlıyor. Merkez Bankası’nın Şubat ayına ait “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporuna göre gıda fiyatların yüzde 1 oranında artış yaşandı. Bunun yanı sıra TL’nin değer kaybının önüne geçmesi için yürürlüğe konulan geçici vergi indiriminin de etkisinin az olduğu tespiti yapıldı.

Şubat ayı raporu

Merkez Bankası’nın Şubat ayını için hazırlamış olduğu raporun ayrıntıları şu şekilde;

Gıdada yıllık bazda yaşanan enflasyon devam etti denilerek “Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0.81 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.91 puan yükselerek yüzde 10.13 oldu. Bu dönemde, gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş sürmüş; başta temel mal ve enerji grupları olmak üzere genele yayılan döviz kuru etkileri gözlendi. Geçici vergi indirimlerine karşın, Türk lirasındaki birikimli değer kaybının etkisiyle temel mal enflasyonunda kaydedilen belirgin artış sonucunda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi” açıklamasına yer verildi.

2012’den sonra ilk kez

Tüketici fiyatlarında yaşan yükselişin oranlarına yer verilen açıklamada “Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0.81 ile yüzde 0.5 dolayında olan beklentileri aştı ve yıllık enflasyon yüzde 10.13’e yükselerek, 2012 yılı Nisan ayındaki yüzde 11.14’ten sonra ilk kez  iki haneye çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Şubat ayında yüzde 1.26 arttı ve üretici fiyatlarında yıllık enflasyon da yüzde 15.36’yı buldu.” denilerek 2012’den itibaren tek hane olan enflasyonun tekrar çift haneye çıktığı vurgulandı.

Verilerin incelemesi neticesinde yükseliş eğilimi yaşandığı belirtilen  “Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimdeki yükselişin sürdüğü gözlendi” açıklamada raporun genel hatları bu şekilde açıklandı.

Bir cevap yazın